Trauma en PTSS

Veel mensen maken tijdens hun leven een schokkende gebeurtenis mee, waarna ze kortdurend posttraumatische stressklachten hebben; dit is een gebruikelijke reactie. De meeste mensen kunnen een schokkende gebeurtenis goed verwerken met steun van de omgeving.

 ‘10% van hen ontwikkelt PTSS;
een posttraumatische-stressstoornis.’

De meeste mensen kunnen een schokkende gebeurtenis goed verwerken met steun van de omgeving.

 Ook kinderen en jongeren kunnen PTSS ontwikkelen.Een psychisch trauma komt op wanneer de normale verwerking (verdediging) niet meer helpt, en handelen niet meer lijkt te baten.

 Een traumatische reactie bestaat uit:

  • ​hyperactivering
  • dwangmatige herbeleving (het opnieuw beleven van de traumatische ervaring)

  • dissociatie

  • verdringing

  • angstreacties en vervlakking (verandering bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en veranderd toekomstbesef)

 De symptomen zijn:

  •  herbeleving (nachtmerries of flashbacks)
  • vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan
  • ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen
  • extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels
  • irritatie en hevige schrikreacties

Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont, zoals een klinische depressie.

 Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Wanneer deze korter dan een maand duren, spreekt men van acute stressstoornis.

​Wanneer je in de leeftijd van vijf tot vijftien jaar trauma’s hebt meegemaakt zoals seksueel misbruik, mishandeling of gepest worden, kan dit je kwetsbaarheid voor een psychose vergroten. Jonge mensen die opgroeien in zo’n ‘onveilige’ omgeving lijken als volwassenen sneller op stress te reageren met psychosesymptomen.

Bron:

https://wijzijnmind.nl/psychipedia/ptss

https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychotrauma

https://www.psychosenet.nl/psychose/oorzaken-psychose/