Informatie over schizoaffectieve stoornis en meer

Schizoaffectieve stoornis

Een patiënt heeft dus niet alleen klachten van schizofrenie, zoals wanen, hallucinaties en verward denken, maar ook van stemmingsstoornis met manische buien en klinische depressie.

‘Een schizoaffectieve stoornis is een psychische aandoening, die zowel kenmerken heeft van schizofrenie, als van een stemmingsstoornis.’

De symptomen doen zich voor in één periode van diagnose. De aandoening uit zich veelal in de puberteit of jonge volwassenheid en komt vaker bij vrouwen voor.

Men onderscheidt twee typen schizoaffectieve stoornissen:

  • ​het bipolaire type (manische of gemengde episoden)
  • het klinisch depressieve type (depressieve episoden)

​Het is niet eenvoudig de diagnose te stellen. Het grote probleem is om te bepalen welke groep symptomen de overhand heeft. Als zich bijvoorbeeld manische symptomen voordoen, die even lang of langer duren dan de (niet zelfstandig voorkomende) schizofrene verschijnselen, dan is er sprake van een bipolaire stoornis met psychotische kenmerken. Duren de schizofrene verschijnselen aanzienlijk langer dan de manische symptomen, dan beschouwt men het ziektebeeld als schizofrenie. Als de schizofrene verschijnselen uiteindelijk iets langer duren dan de manische symptomen, maar ze tijdens de ziekteperiode in essentie gelijk optreden, dan kan een schizoaffectieve stoornis worden gediagnosticeerd.

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schizoaffectieve_stoornis

https://www.wikiwand.com/nl/Schizoaffectieve_stoornis