ECT

 

Elektroconvulsietherapie (ECT), of met een oudere aanduiding elektroshocktherapie of kortweg elektroshock.

Het is een behandeling van patiënten waarbij door middel van het opwekken van een epileptisch insult, uitgelokt door een stroomstoot door het hoofd, getracht wordt bepaalde psychiatrische aandoeningen te behandelen. Tegenwoordig gebeurd dit onder narcose.

‘De belangrijkste indicatie voor ECT is een ernstige therapieresistente  depressie  waarbij psychofarmaca en  psychotherapie niet meer helpen.’

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de shocks een aantal malen herhaald worden. Meestal gebeurd dit tweemaal per week. Gemiddeld zijn er 12-20 behandelingen nodig. Bij 50-90% van de patiënten wordt na een aantal ECT behandelingen een goed resultaat bereikt.​

De belangrijkste bijwerkingen van ECT zijn geheugenproblemen. Deze worden door 70% van de patiënten gerapporteerd en circa 30-55% beschrijft deze als blijvend. Vaak worden gebeurtenissen voor en tijdens de behandelperiode met ECT vergeten. Het blijkt dat kort na de behandeling de oude herinneringen het minst, en de nieuwe herinneringen het sterkst zijn aangetast. Ook worden door patiënten genoemd:

  • hoofdpijn
  • misselijkheid
  • kortdurende verwardheid direct na ECT
  • gebitsbeschadiging
  • spierpijn​

​Internationaal en Nederlands onderzoek laat positieve resultaten zien over de werking van ECT. Het is een effectieve en veilige behandeling tegen depressies.

Wel kan de depressie terug komen, net zoals bij het staken van medicatie is dat ook zo bij ECT. Psychotherapie of sociaal psychiatrische ondersteuning kan, evenals medicatie, helpen de kans op terugval te verlagen en kan patiënten helpen om de omstandigheden waarin de kans op terugval groter is te veranderen.

 

Datum: augustus 2019

 

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektroconvulsietherapie

ECT Folder UMCG: H. Warning 23-08-2012

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, patiënteninformatie, voorlichtingsmateriaal