KRAAMPSYCHOSE

 

 

Een postpartum psychose is een zeldzame en ernstige aandoening, die kort na de bevalling ontstaat.

Een vrouw met een postpartum psychose heeft last van waanbeelden en is het contact met de werkelijkheid kwijt.

Een postpartum psychose (kraampsychose) ontstaat in de eerste vier weken na de bevalling en in de meeste gevallen zelfs binnen een week na de bevalling. De aandoening komt voor bij 1 op de 1000 vrouwen en is daarmee zeldzaam te noemen.

De eerste symptomen van een postpartum psychose zijn vaak dat een vrouw slecht slaapt en dat zij prikkelbaar is. Na enkele dagen kan er vervolgens sprake zijn van de volgende verschijnselen:

  • verwardheid

  • hallucinaties (je ziet dingen die er niet zijn)

  • wanen

  • verstoorde kijk op de werkelijkheid

  • wisselend bewustzijn

  • symptomen van manie of depressie

  • gedachten over zelfdoding of om de baby iets aan te doen

​​

Het is belangrijk om de symptomen van een postpartum psychose vroeg te herkennen, omdat de aandoening ernstig is en zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. Bij de verdenking op een kraambedpsychose bij je partner of iemand anders in jouw naaste omgeving is het belangrijk dat je direct professionele hulp inschakelt.

Datum: mei 2019

Bron:

https://wijzijnmind.nl/psychipedia/postpartum-psychose