Depressie

 

In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Een klinische depressie beschrijft een combinatie van symptomen en is geen oorzaak van of verklaring voor verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Alleen de negatieve gevoelens zijn nog aanwezig.

‘De somberheid die je voelt is veel heftiger en intenser en blijft aanhouden.’

Iedereen heeft wel eens last van sombere periodes. Van een depressie kan sprake zijn als iemand gedurende minimaal twee weken tenminste een van beide onderstaande symptomen heeft:

  • Een neerslachtige, sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag. Bij kinderen, jongeren of ouderen kan dit ook een prikkelbare stemming zijn.

  • Ernstig verlies van interesse in bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.

Heeft iemand beide bovenstaande symptomen, dan moeten daarnaast tenminste drie van de onderstaande kenmerken aanwezig zijn om te kunnen spreken van een depressie. Bij slechts één van bovenstaande symptomen moeten vier van onderstaande kenmerken aanwezig zijn:

  • Minder of meer eetlust of een duidelijke verandering in gewicht.

  • Slaapproblemen: meer of juist minder slapen.

  • Aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid.

  • Vermoeidheid en verlies van energie.

  • Gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens.

  • Concentratieproblemen of besluiteloosheid.

  • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Welke symptomen er zijn, verschilt per persoon. Bij een depressie is er sprake van psychisch lijden en wordt het dagelijks en beroepsmatig functioneren ernstig belemmerd.

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_(klinisch)

https://mindblue.nl/depressie/wat-is-depressie

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/depressie