KOPP

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.
 
Er is een speciale naam voor deze groep kinderen, omdat is gebleken dat veel van hen zelf als kind zijnde al of later als volwassene ook problemen kunnen gaan ondervinden, door de problemen die hun ouders nu hebben.

Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline.

‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’

Er is een speciale naam voor deze groep kinderen, omdat is gebleken dat veel van hen zelf als kind zijnde al of later als volwassene ook problemen kunnen gaan ondervinden, door de problemen die hun ouders nu hebben.

Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline.

10 tips voor ouders:

Tip 1: vertel wat er aan de hand is
Sommige kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gesprekje tijdens de afwas of op de rand van het bed.

​Tip 2: wees eerlijk in je uitleg
Vraag af en toe of het kind begrijpt wat je hebt verteld. Als je kind vragen heeft waarop je geen antwoord hebt kun je gewoon zeggen “Ik weet het niet”.

​rTip 3: luister naar je kind
Praten met je kind is vooral luisteren naar je kind.

​Tip 4: kijk naar je kind
Kinderen laten vaak aan hun gedrag weten hoe het met hun gaat. Weer in bed plassen of spijbelen zijn duidelijke signalen. Je kunt ook aan de leerkracht of een vriendin vragen of zij iets opmerken.

​Tip 5: zorg voor een vaste gang van zaken
Als er problemen zijn in het gezin, geeft het kinderen een vertrouwd gevoel als sommige dingen gewoon doorgaan, zoals school, huiswerk, sportclub.

​Tip 6: betrek er anderen bij
Je hoeft niet alles alleen te doen. Schakel anderen in: familieleden, buren, een leerkracht en/of andere ouders.

​Tip 7: laat de school iets weten
Als de leerkracht weet wat er aan de hand is, kan hij of zij je kind beter opvangen.

​Tip 8: zoek een vertrouwenspersoon voor je kind
Soms willen kinderen met een andere vertrouwenspersoon dan jezelf praten over de situatie. Laat je kind weten dat je dat goed vindt en dat het geen ‘roddelen’ is.

​Tip 9: breng je kind in contact met lotgenoten
Praten met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt lucht vaak op. Je huisarts of je hulpverlener kan je meer informatie geven.

​Tip 10: zorg voor een knipoog en knuffel
Welke problemen er ook zijn, voor je kind is één ding het belangrijkste: dat je van hem of haar houdt. Dit kunt je je kind duidelijk maken, iedere dag opnieuw.

bron: Kipizivero brochure ‘Een knipoog, een knuffel’

​Website voor ouders:
www.kopopouders.nl  is een website voor ouders met psychische problemen of een verslaving, met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar.

​Je kind een gelukkige jeugd geven. Dat wil je als ouder. Maar opvoeden valt soms niet mee. Zeker als je niet lekker in je vel zit. Toch wil je het beste voor je kind.

KopOpOuders.nl is er voor alle ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving, en hun partner. In Nederland zijn er jaarlijks 405.000 ouders met deze problemen. We weten inmiddels dat veel kinderen van deze ouders zelf problemen krijgen, nu of later.

​”Vroeger legde ik mijn zoontje niks uit, omdat ik dacht dat hij het toch niet zou begrijpen. Tijdens de online cursus kreeg ik tips om mijn problemen in kindertaal uit te leggen. En het werkt!”

Bron: Trimbos en Kopopouders.nl